Bus huren? Vraag vrijblijvend een prijs aan Prijs aanvragen >

Covid-19 Protocol Touringcarvervoer

Voor uw en onze veiligheid volgen wij de richtlijnen en het protocol van Busvervoer Nederland. Er is geen maximaal aantal personen, wij mogen alle zitplaatsen gebruiken. Een mondkapje is wel verplicht.

Verklaring inzake vervoer per touringcar (groep)

RICHTLIJNEN VOOR DE PASSAGIERS

 1. Alle passagiers ouder dan 12 jaar zijn verplicht een mondkapje te dragen
 2. De groepsverantwoordelijke of organisator van de reis dient een lijst met de NAW gegevens van de passagiers te sturen aan Jacobs Travel. Deze gegevens worden conform de privacywetgeving bewaard. Dit i.v.m. eventueel bron- en contactonderzoek indien er een Covid-19 geval bekend wordt.
 3. Zorg ervoor dat u een ingevulde en ondertekende verklaring vervoer per touringcar heeft ingeleverd bij de ritorganisator ofwel de vervoerder. Klik hier voor de bijlage.
 4. Stap niet in de bus wanneer u koorts, verkoudheidsklachten of andere ziektesymptomen heeft.
 5. Houd u aan de regels. De chauffeur bepaalt wat mag en wat niet mag. Houd een passagier zich niet aan de richtlijn, dan kan de chauffeur de toegang verbieden.
 6. Volg de onderstaande regels voor het instappen en het en uitstappen
  a) Stap in en stap uit via de midden-deur. De voordeur is enkel voor de chauffeur.
  b) Stap één voor één in en stap ook weer één voor één uit.
  c) Blijf bij het instappen en uitstappen minstens 1,5 meter afstand.
  d) Loop bij het instappen zover mogelijk door en ga dan pas gaan zitten.
  e) Passagiers die het dichtste bij de uitgang zitten stappen als 1e uit.
 7. Loop niet in de touringcar, zodat u altijd zo ver mogelijk bij elkaar vandaan blijft.
 8. Leden van een gezin of gezamenlijke huishouding mogen altijd bij elkaar zitten.
 9. De capaciteit van de meeste touringcars is groter dan het maximale aantal personen die mogen reizen, de chauffeur laat u dan ook zo veel als mogelijk uit elkaar zitten.
 10. De touringcar wordt voor- en na iedere rit schoongemaakt en gedesinfecteerd.
 11. Er is desinfecterende handgel beschikbaar, gebruik deze ook.
 12. Het toilet van de touringcar blijft gesloten behoudens bij noodgevallen.
 13. De chauffeur maakt extra tussenstops voor toiletbezoek bij ritten langer dan twee uur.
 14. Passagiers laden en lossen zoveel als mogelijk hun eigen bagage.

RICHTLIJN VOOR HET LEERLINGENVERVOER

Kinderen die naar de basisschool gaan, mogen vanaf 11 mei 2020 vervoerd worden zonder dat er anderhalve meter afstand gehouden moet worden. Dit geldt voor de onderlinge afstand tussen kinderen. Tussen de kinderen, de docenten en de eventuele begeleiders wordt zoveel als mogelijk afstand gehouden. De afstand tot de chauffeur blijft 1,5 meter; óók voor kinderen. Kinderen tot 13 behoeven geen mondkapje te dragen.